Bonyad Trans Iran

(مخصوص آبچکان آشپزخانه)

ماشین پرس جوش اتوماتیک جهت تولید انواع محصولات مفتولی مانند آبچکان آشپزخانه ، سبد های مفتولی ، سینی داخل فر ، قفسه های فروشگاهی و ….

مشخصات فنی :

-ترانس مخصوص با توان ۲۰۰ کاوا

-تابلو کنترل جوش هوشمند با ۸ حافظه داخلی

-حرکت فیدر با فرمان PLC و سروو موتور با دقت بسیار بالا

-مناسب جهت جوش مفتول از سایز ۲ الی ۶

-داراس سیستم خنک کاری آب در گردش

صفحه اصلی / محصولات / ماشین جوش اتوماتیک / پرس جوش اتوماتیک مفتول

(مخصوص آبچکان آشپزخانه)

ماشین پرس جوش اتوماتیک جهت تولید انواع محصولات مفتولی مانند آبچکان آشپزخانه ، سبد های مفتولی ، سینی داخل فر ، قفسه های فروشگاهی و ….

مشخصات فنی :

-ترانس مخصوص با توان ۲۰۰ کاوا

-تابلو کنترل جوش هوشمند با ۸ حافظه داخلی

-حرکت فیدر با فرمان PLC و سروو موتور با دقت بسیار بالا

-مناسب جهت جوش مفتول از سایز ۲ الی ۶

-داراس سیستم خنک کاری آب در گردش

(مخصوص آبچکان آشپزخانه)

ماشین پرس جوش اتوماتیک جهت تولید انواع محصولات مفتولی مانند آبچکان آشپزخانه ، سبد های مفتولی ، سینی داخل فر ، قفسه های فروشگاهی و ….

مشخصات فنی :

-ترانس مخصوص با توان ۲۰۰ کاوا

-تابلو کنترل جوش هوشمند با ۸ حافظه داخلی

-حرکت فیدر با فرمان PLC و سروو موتور با دقت بسیار بالا

-مناسب جهت جوش مفتول از سایز ۲ الی ۶

-داراس سیستم خنک کاری آب در گردش