Bonyad Trans Iran

ماشین نقطه جوش اتوماتیک مخصوص رادیاتور پنلی یکی از ایستگاه های خط تولید رادیاتور پنلی میباشد که در مراحل ابتدایی خط رادیاتور دو صفحه فولادی که توسط پرس فرم داده شده با ۲۴ جک و الکترود بهم جوش داده میشوند. لازم به ذکر است که این دستگاه به ” پنجه جوش هیدرولیک ” نیز شناخته میشود.

مشخصات فنی :

-۶ دستگاه ترانس ۸۰ کاوا

-تابلو کنترل جوش سه فاز مخصوص

-۲۴ جک و یونیت هیدرولیک

-فیدر مخصوص

-سیستم خنک کاری آب در گردش

صفحه اصلی / محصولات / ماشین جوش اتوماتیک / نقطه جوش اتوماتیک رادیاتور

ماشین نقطه جوش اتوماتیک مخصوص رادیاتور پنلی یکی از ایستگاه های خط تولید رادیاتور پنلی میباشد که در مراحل ابتدایی خط رادیاتور دو صفحه فولادی که توسط پرس فرم داده شده با ۲۴ جک و الکترود بهم جوش داده میشوند. لازم به ذکر است که این دستگاه به ” پنجه جوش هیدرولیک ” نیز شناخته میشود.

مشخصات فنی :

-۶ دستگاه ترانس ۸۰ کاوا

-تابلو کنترل جوش سه فاز مخصوص

-۲۴ جک و یونیت هیدرولیک

-فیدر مخصوص

-سیستم خنک کاری آب در گردش

ماشین نقطه جوش اتوماتیک مخصوص رادیاتور پنلی یکی از ایستگاه های خط تولید رادیاتور پنلی میباشد که در مراحل ابتدایی خط رادیاتور دو صفحه فولادی که توسط پرس فرم داده شده با ۲۴ جک و الکترود بهم جوش داده میشوند. لازم به ذکر است که این دستگاه به ” پنجه جوش هیدرولیک ” نیز شناخته میشود.

مشخصات فنی :

-۶ دستگاه ترانس ۸۰ کاوا

-تابلو کنترل جوش سه فاز مخصوص

-۲۴ جک و یونیت هیدرولیک

-فیدر مخصوص

-سیستم خنک کاری آب در گردش