Bonyad Trans Iran

ماشین نقطه جوش اتوماتیک (CNC) جهت جوش کنوکتور رادیاتور پنلی یکی دیگر از ایستگاه های خط تولید رادیاتور پنلی میباشد. این دستگاه در چند مدل ۴ جک ، ۶ جک و ۸ جک تولید و در کارخانجات تولید رادیاتور مورد استفاده قرارمیگیرد.

مشخصات فنی :

-دو دستگاه ترانس با توان ۸۰ کاوا

-تابلو کنترل جوش هوشمند بریتیش با ۸ حافظه داخلی

-حرکت فیدر با PLC و سروو موتوربا دقت بسیاربالا

-داراس سیستم خنک کاری آب در گردش

ماشین نقطه جوش اتوماتیک (CNC) جهت جوش کنوکتور رادیاتور پنلی یکی دیگر از ایستگاه های خط تولید رادیاتور پنلی میباشد. این دستگاه در چند مدل ۴ جک ، ۶ جک و ۸ جک تولید و در کارخانجات تولید رادیاتور مورد استفاده قرارمیگیرد.

مشخصات فنی :

-دو دستگاه ترانس با توان ۸۰ کاوا

-تابلو کنترل جوش هوشمند بریتیش با ۸ حافظه داخلی

-حرکت فیدر با PLC و سروو موتوربا دقت بسیاربالا

-داراس سیستم خنک کاری آب در گردش

ماشین نقطه جوش اتوماتیک (CNC) جهت جوش کنوکتور رادیاتور پنلی یکی دیگر از ایستگاه های خط تولید رادیاتور پنلی میباشد. این دستگاه در چند مدل ۴ جک ، ۶ جک و ۸ جک تولید و در کارخانجات تولید رادیاتور مورد استفاده قرارمیگیرد.

مشخصات فنی :

-دو دستگاه ترانس با توان ۸۰ کاوا

-تابلو کنترل جوش هوشمند بریتیش با ۸ حافظه داخلی

-حرکت فیدر با PLC و سروو موتوربا دقت بسیاربالا

-داراس سیستم خنک کاری آب در گردش